Čo je to slnečná sústava ?

Slnečná sústava sa skladá zo Slnka a všetkých telies, ktoré obiehajú okolo neho. Je to planetárna sústava hviezdy Slnko a je súčasťou oveľa väčšieho komplexu, ktorý sa nazýva Galaxia.

Patria sem: Planéty, Kométy, Mesiace, plyn a prach…

Gravitačné pôsobenie Slnka udržiava telesá slnešnej sústavy na obežných dráhach. Menšie telesá sa môžu pohybovať aj po otvorených krivkách. (Parabolách a hyperbolách)

Astronómovia poznajú rôzne planetárne sústavy sformovaných okolo hviezd. Mnohé sa však výrazne odlišujú od slnečnej sústavy. Na meranie vzdialenosti sa často používa jednotka známa ako astronomicka jednotka ( AU ). Je to vzdialenosť Zeme od Slnka, čo je 149 597 870,691 k

Prečitaj si všetky príspevky k téme: Slnečná sústava

Čo je to slnečná sústava ?

Astronómovia poznajú rôzne planetárne sústavy sformovaných okolo hviezd. Mnohé sa však výrazne odlišujú od slnečnej sústavy ...

Slnko

Telesá v slnečnej sústave sú viditeľné len vďaka tomu, že odrážajú slnečné svetlo...

Planéty

Planéty putuju vesmírom samostatne, alebo obiehajú na obežnej dráhe okolo hviezdy...

Mesiace

Prvé objavené mesiace, ktoré obiehali inú planétu ako Zem, boli Galileove mesiace, ktoré obiehajú Jupiter...

Kométy

Vzdialenosť obežnej dráhy kométy je často väčšia resp. vzdialenejšia ako obežná dráha Pluta...