Kométy

Sú to malé astronomické objekty podobné asteroidu. Sú zložené predovšetkým z ľadu. Kométy sa pohybujú po eliptických obežných dráhach. Ich vzdialenosť obežnej dráhy je často väčšia resp. vzdialenejšia ako obežná dráha Pluta. 

Kométa sa skladá z jadra, komy a chvosta. Vďaka kome a chvostu je možné rozoznať kométu od iných telies. Väčšina komét je bez pomoci teleskopu veľmi slabo viditeľná. 

Predpokladá sa, že kométy vznikli v tzv, Oortovom oblaku, ktorý je pomenovaný podľa holandského astronóma Jana Hendrika Oorta.

Prečitaj si všetky príspevky k téme: Slnečná sústava

Čo je to slnečná sústava ?

Astronómovia poznajú rôzne planetárne sústavy sformovaných okolo hviezd. Mnohé sa však výrazne odlišujú od slnečnej sústavy ...

Slnko

Telesá v slnečnej sústave sú viditeľné len vďaka tomu, že odrážajú slnečné svetlo...

Planéty

Planéty putuju vesmírom samostatne, alebo obiehajú na obežnej dráhe okolo hviezdy...

Mesiace

Prvé objavené mesiace, ktoré obiehali inú planétu ako Zem, boli Galileove mesiace, ktoré obiehajú Jupiter...

Kométy

Vzdialenosť obežnej dráhy kométy je často väčšia resp. vzdialenejšia ako obežná dráha Pluta...