Mesiace

Planéty môžu mať vlastné prirodzené obežnice inak nazývané mesiace. Prvé objavené mesiace, ktoré obiehali inú planétu ako Zem, boli Galileove mesiace, ktoré obiehajú Jupiter. Mesiace má 6/8 planét slnečnej sústavy. 

Zem má ako jediná iba jeden mesiac, nazýva sa Mesiac. Mars má dokonca dva mesiace. Veľké planéty majú až niekoľko desiatok mesiacov. 

Mesiace sú rôznorodé telesá, väčšinou nepravidelného tvaru, bez atmosféry a geologicky neaktívne, existuje však mnoho výnimiek. Vždy však majú menší priemer a hmotnosť než teleso, okolo ktorého obiehajú.

Prečitaj si všetky príspevky k téme: Slnečná sústava

Čo je to slnečná sústava ?

Astronómovia poznajú rôzne planetárne sústavy sformovaných okolo hviezd. Mnohé sa však výrazne odlišujú od slnečnej sústavy ...

Slnko

Telesá v slnečnej sústave sú viditeľné len vďaka tomu, že odrážajú slnečné svetlo...

Planéty

Planéty putuju vesmírom samostatne, alebo obiehajú na obežnej dráhe okolo hviezdy...

Mesiace

Prvé objavené mesiace, ktoré obiehali inú planétu ako Zem, boli Galileove mesiace, ktoré obiehajú Jupiter...

Kométy

Vzdialenosť obežnej dráhy kométy je často väčšia resp. vzdialenejšia ako obežná dráha Pluta...