Odkiaľ sa berie vietor ?

Zem je krytá ochrannou „bublinou,“ ktorú nazývame atmosféra. Tá nás chráni pred nebezpečným žiarením z vesmíru, umožňuje nám dýchať a spôsobuje sfarbenie oblohy. To všetko je možné vďaka plynom, ktoré obsahuje a všetky tieto plyny v atmosfére dokopy nazývame vzduch.

Aj vzduch má istú hmotnosť, ktorá na Zem neustále pôsobí. Toto pôsobenie dostalo názov atmosférický tlak. Pravdepodobne ste sa už niekedy stretli s výrazmi tlaková níž a tlaková výš. Tie hovoria o rozdielnom tlaku v rôznych častiach zemskej atmosféry. Prečo však atmosférický tlak nie je všade rovnaký?

Keďže slnko nezahrieva Zem všade rovnako, na rôznych miestach vznikajú rozdiely medzi teplotami vzduchu. Vzduch je tvorený plynmi, ktoré sa pri vyššej teplote rozpínajú, čím sa znižuje ich hustota, a tak začnú stúpať nahor – tento jav sa nazýva tlaková výš. Opak toho je chladnejší vzduch, ktorý má vyššiu hustotu a klesá k zemi – tlaková níž.

Vietor je teda len vyrovnávanie atmosférického tlaku. Ťažší chladný vzduch vytláča ľahší teplý vzduch

https://www.windy.com

Mapa atmosférického tlaku: L = tlaková níž, H = tlaková výš

Prečitaj si všetky príspevky k téme: Obloha

Prečo je nebo modré ?

Možno ste sa už niekedy zaujímali nad farbou oblohy. Väčšina ľudí vie, že je spôsobená zemskou atmosférou. Viete však, prečo je práve modrá?

Prečo sa farba oblohy mení ?

V istom čase sa tiež obloha pri horizonte javí byť biela.

Čo skrýva nočná obloha ?

Všetky hviezdy a hmloviny, ktoré na nočnej oblohe vidíte, sa nachádzajú v okolí nášho solárneho systému.

Odkiaľ sa berie vietor ?

Aj vzduch má istú hmotnosť, ktorá na Zem neustále pôsobí. Toto pôsobenie dostalo názov atmosférický tlak.

Polárna žiara

Farba polárnej žiary závisí od atómu, s ktorými sa ióny zrazia. Pri kyslíku pozorujeme zelenú až červenú farbu, zatiaľ čo pri dusíku modrú.