Slnko

Je to centrálna hviezda slnešnej sústavy a je to naša najbližšia a najjasnejšia hviezda na oblohe. Slnečné gravitačné pôsobenie udržiava okolo seba všetky objekty slnečnej sústavy, aj planétu Zem. 

Energia zo Slnka je veľmi dôležitá pre život na Zemi. Slnko je tvorené plazmou. Hmotnosť Slnka predstavuje 99,87% hmotnosti celej slnečnej sústavy. Teplota na Slnku dosahuje priblížne 5 500 °C. 

Telesá v slnečnej sústave sú viditeľné len vďaka tomu, že odrážajú slnečné svetlo. Svetlo zo Slnka na Zem priletí priblížne za 8 min.

Prečitaj si všetky príspevky k téme: Slnečná sústava

Čo je to slnečná sústava ?

Astronómovia poznajú rôzne planetárne sústavy sformovaných okolo hviezd. Mnohé sa však výrazne odlišujú od slnečnej sústavy ...

Slnko

Telesá v slnečnej sústave sú viditeľné len vďaka tomu, že odrážajú slnečné svetlo...

Planéty

Planéty putuju vesmírom samostatne, alebo obiehajú na obežnej dráhe okolo hviezdy...

Mesiace

Prvé objavené mesiace, ktoré obiehali inú planétu ako Zem, boli Galileove mesiace, ktoré obiehajú Jupiter...

Kométy

Vzdialenosť obežnej dráhy kométy je často väčšia resp. vzdialenejšia ako obežná dráha Pluta...