Homo erectus

Už v roku 1891 sa našli na Jáve pozostatky jedincov Homo erectus (človek vzpriamený). Do doby približne pred 250 000 rokmi tento druh žil v Afrike, Európe a Ázii. Tento druh lovil veľké zvieratá a stal sa prvým, ktorý používal oheň na varenie. V tej dobe sa objavovali prvé pracovné kamenné nástroje - ručná sekera a štiepaca sekera. Tieto nástroje umožnili človeku Homo erectus, aby lov zvery bol hlavným spôsobom zaobstarania si potravy.

Prečitaj si všetky príspevky k téme: Vývoj človeka

Homo habilis

Bol to prvým a najprimitívnejším ľudským druhom.

Homo erectus

Do doby približne pred 250 000 rokmi tento druh žil v Afrike, Európe a Ázii.

Homo sapiens

Charakteristické je pre homo sapiens vertikálne držanie tela, inteligencia, pomocou rúk používať nástroje, …

Neandertálsky človek

Neandertálsky človek je vývojovo pokladaný za slepú uličku.

Homo sapiens sapiens

Na všetky kontinenty s výnimkou Antarktídy sa rozšírili asi pred 30 000 rokmi.