Neandertálsky človek

Neadnertálsky človek mal ťažkú kostru, veľký široký nos a veľké zuby.

Je ale vývojovo pokladaný za slepú uličku. Posledné nájdené pozostatky človeka neandertálskeho pochádzajú z jedincov, ktorý zjavne žili v dobe približne pred 40 000 rokmi.

Prečitaj si všetky príspevky k téme: Vývoj človeka

Homo habilis

Bol to prvým a najprimitívnejším ľudským druhom.

Homo erectus

Do doby približne pred 250 000 rokmi tento druh žil v Afrike, Európe a Ázii.

Homo sapiens

Charakteristické je pre homo sapiens vertikálne držanie tela, inteligencia, pomocou rúk používať nástroje, …

Neandertálsky človek

Neandertálsky človek je vývojovo pokladaný za slepú uličku.

Homo sapiens sapiens

Na všetky kontinenty s výnimkou Antarktídy sa rozšírili asi pred 30 000 rokmi.