Planéty

Planéta alebo inak nazývaná obežnica je teleso zvyčajne guľatého tvaru. Planéty putuju vesmírom samostatne, alebo obiehajú na obežnej dráhe okolo hviezdy.

<b><i>Pre planétu musí platiť, že:</i></b>

Naša slnečná sústava je tvorená 8 planetami. Sú to Merkúr, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Urán a Neptun. Všetký tieto planéty obiehajú okolo Slnka rovnakým smerom. Ostatné telesá v slnečnej sústave sú viditeľné len vďaka tomu, že odrážajú slnečné svetlo.

Prečitaj si všetky príspevky k téme: Slnečná sústava

Čo je to slnečná sústava ?

Astronómovia poznajú rôzne planetárne sústavy sformovaných okolo hviezd. Mnohé sa však výrazne odlišujú od slnečnej sústavy ...

Slnko

Telesá v slnečnej sústave sú viditeľné len vďaka tomu, že odrážajú slnečné svetlo...

Planéty

Planéty putuju vesmírom samostatne, alebo obiehajú na obežnej dráhe okolo hviezdy...

Mesiace

Prvé objavené mesiace, ktoré obiehali inú planétu ako Zem, boli Galileove mesiace, ktoré obiehajú Jupiter...

Kométy

Vzdialenosť obežnej dráhy kométy je často väčšia resp. vzdialenejšia ako obežná dráha Pluta...